Contribute

Mga Alituntunin para sa May-akda

 1. Ipasa ang papel nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA (Modern Languages Association), sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian.
   
 2. Ipasa ang sumusunod kasama ng papel:
  • abstrak ng papel, sa Filipino at Ingles, na hindi lalampas ng 300 na salita.
  • salin ng pamagat ng papel sa wikang Ingles o Filipino.
  • lima hanggang pitong susing salita, sa Filipino at Ingles
  • maikling tala tungkol sa may-akda na hindi lalampas ng 150 na salita.

 

Mga Kahingian sa Pagpapasa

Bilang bahagi ng proseso ng pagpapasa, kinakailangang tingnan ng mga may-akda ang pagsunod ng kanilang mga artikulo sa lahat ng mga sumusunod na kahingian. Ang mga ipapapasang hindi makasusunod sa mga ito ay maaaring maibalik sa mga may-akda.  

 1. Kinakailangang hindi pa naililimbag ang papel, o hindi pa naipapasa upang mailimbag sa ibang lathalain. Sakaling nailimbag o naipasa na sa ibang lathalain, mangyaring magpadala ng email sa Katipunan.
 2. Gamitin ang pormat ng dokumento ng OpenOffice, Microsoft Word, RTF, O WordPerfect sa pagpasa ng papel.

 3. Kung mayroon man, ibigay ang URL na katatagpuan ng mga ginamit na sanggunian.

 4. Gawing hindi laktawan ang pormat ng papel, nang gumagamit ng titik na labindalawang punto ang laki, ng italiko at hindi salungguhit (maliban sa mga kinatatagpuang URL); at nang inilalagay ang mga larawan, guhit, at talaan sa loob mismo ng akda sa kung saan man silang bahagi ginamit, at hindi sa dulo ng papel.

 5. Sundin ang gabay sa estilo at paggamit ng sanggunian ng MLA (Modern Languages Association).

 6. Kung nagpapasa sa isang dyornal na dumadaan sa pagkilatis ng mga kapwa dalubhasa, tiyaking hindi lalabas ang pangalan ng may-akda sa anumang bahagi ng artikulo. Sakaling babanggitin ito bilang pagsangguni sa iba pang naunang pag-aaral, tiyaking gamitin ang ikatlong panauhan bilang pagtukoy sa sarili.