Dalawang Antolohiya, Isang Kasaysayang Pampanitikan

March 24, 2022

Tunghayan si Wendell Capili, mula sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Dalawang Antolohiya, Isang Kasaysayang Pampanitikan: Ilang Tala sa Likod ng Tatlong Aklat Tungkol sa mga Manunulat na Pilipino sa Australia," mula sa ikawalong isyu ng Katipunan, ang Bilaterál.

 


Browse By