De/Mitolohisasyon ng Aswang: Isang Pagbasa(g) sa Mito Bilang Sakit ng Lipunan

January 13, 2022

Tunghayan si Jaco B. Tango, mula sa Far Eastern University (Manila), sa kaniyang maikling pagtalakay ng kanilang artikulo ni Chloe V. Cabodil, mula sa Keys School Manila, na "De/Mitolohisasyon ng Aswang: Isang Pagbasa(g) sa Mito Bilang Sakit ng Lipunan," mula sa ikaanim na isyu ng Katipunan, ang Kritikal na Patolohiya.

 


Browse By