Enrique de Malacca: Pagsasalin sa Imperyalismong Español

September 09, 2021

Tunghayan si Danilo Madrid Gerona, mula sa Partido State University, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Enrique de Malacca: Pagsasalin sa Imperyalismong Español," mula sa ikapitong isyu ng Katipunan, ang 1521.

 

 


Browse By