Libro a naisurátan: Pagsasalin, Panghihiram, at ang Unang Aklat sa Ilocano

September 02, 2021

Tunghayan si Damon L. Woods, mula sa University of California, Los Angeles, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Libro a naisurátan: Pagsasalin, Panghihiram, at ang Unang Aklat sa Ilocano," mula sa ikapitong isyu ng Katipunan, ang 1521.

 

 

 


Browse By