Liminalidad, Bisa at Aliw sa Pagtatanghal ng Salubong ng Aglipayanong Kongregasyon sa Marikina

August 19, 2021

Tunghayan si Ariel Acuña Diccion, mula sa Pamantasang Ateneo de Manila, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Liminalidad, Bisa at Aliw sa Pagtatanghal ng Salubong ng Aglipayanong Kongregasyon sa Marikina," mula sa ikapitong isyu ng Katipunan, ang 1521.

 

 

 

 

 


Browse By