Pinusong sa Panahon ng “Veerus”: Ang Tula sa Internet Bilang Kontra-Pusong

January 14, 2022

Tunghayan sina Eliodora L. Dimzon at John E. Barrios, mula sa Unibersidad ng Pilipinas Visayas, sa kanilang maikling pagtalakay ng kanilang artikulong "Pinusong sa Panahon ng “Veerus”: Ang Tula sa Internet Bilang Kontra-Pusong," mula sa ikaanim na isyu ng Katipunan, ang Kritikal na Patolohiya.

 

 


Browse By