Tunog Tagalog: Pagninilay-nilay sa Kultura ng Pakikinig at Politikal na Ekolohiya ng mga Bagay

March 03, 2022

Tunghayan si Gary C. Devilles, mula sa Pamantasang Ateneo de Manila, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Tunog Tagalog: Pagninilay-nilay sa Kultura ng Pakikinig at Politikal na Ekolohiya ng mga Bagay," mula sa ikawalong isyu ng Katipunan, ang Bilaterál.

 

 


Browse By