Abstract

Alinsunod sa atas para sa kontemporanyong kritiko na maghaka hinggil sa makasaysayang tagpo sa pagitan ng katutubo at ni prayle Fracisco Blancas de San Jose na nagbunsod sa kilalang katagang “magaling datapoua hindi tola,” nagiging mahalaga lamang ang pangangahas hindi para sa (muling) tuwiran, kung hindi man palasak, na pagbubuo ng isang estetikang “Filipino” na mapaniniwalaang alinsabay na makapagpapaliwanag sa batayan ng katutubong kritiko noon at makapagsisilbing “moog ng kaakuhang Filipino” ngayon; kung hindi sa pagsusuri mismo sa mapagkatha ring pagbanggit sa nasabing tagpo sa larang ng kritisismong pampanitikang Filipino. Sapagkat higit pa sa usapin ng pagiging “unang limbag” na sandali ng kritikang “katutubo” ng tagpong ito, pati na ng implikasyon nitong pagkakaroon din ng muhong “katutubong” pamantayan sa pagtula bago pa man nagsidatingan ang mga mananakop, napapanahong malirip ang potensiya ng mismong panahong sinisikap din kathain sa mga katulad na pagbasa— ang malimit na tinatayang panahong “prekolonyal”—nang lampas pa sa kaabalahan para sa “awtentisidad” at “katotohanan.” Sa ganitong kritikal na pagtuon sa panahong “prekolonyal,” umaasang sa huli ay makapagbubukas ang kumpas na ito ng pagkakataon para malirip din muli ang ilang tila sukat nang pagpapahalaga sa panahong pangkasalukuyan, partikular na sa mga pagtatayang kakawing nitong bagay na tinatawag na tula.

Keywords

tula/poem, panahon/time, prekolonyal/precolonial, pusong, Rodrigo Duterte

Please login first to access subscription form of article

Read Full text in PDF

Browse By

Kritika Kultura
Department of English
School of Humanities
Ateneo de Manila University

The Philippine Commission on Higher Education (CHED) declares Kritika Kultura as a CHED-recognized journal under the Journal Challenge Category of its Journal Incentive Program.

International Board of Editors

Jan Baetens
Professor
Faculty of Arts
Katholieke Universiteit te Leuven (Belgium)

Joel David
Professor of Cultural Studies
Inha University (South Korea)

Michael Denning
Professor of American Studies and English
Department of English
Yale University (US)

Faruk
Faculty of Cultural Sciences
Universitas Gadjah Mada (Indonesia)

Regenia Gagnier
Professor of English
University of Exeter (UK)

Leela Gandhi
John Hawkes Professor of the Humanities and English
Brown University (US)

Inderpal Grewal
Professor of Women's Gender and Sexuality Studies
Professor of South Asian Studies, Ethnicity, Race and Migration Studies
Yale University (US)

Peter Horn
Professor Emeritus and Honorary Lifetime Fellow
University of Cape Town (South Africa)
Honorary Professor and Research Associate in German Studies
University of the Witwatersrand (South Africa)

Anette Horn
Professor of German Studies
University of the Witwatersrand (South Africa)

David Lloyd
Distinguished Professor of English
University of California, Riverside (US)

Bienvenido Lumbera
National Artist for Literature
Professor Emeritus
University of the Philippines

Rajeev S. Patke
Director of the Division of Humanities
Professor of Humanities
Yale NUS College (Singapore)

Vicente L. Rafael
Giovanni and Amne Costigan Endowed Professor of History
University of Washington (US)

Vaidehi Ramanathan
Department of Linguistics
University of California, Davis (US)

Temario Rivera
Professorial Lecturer
Department of Political Science
University of the Philippines

E. San Juan, Jr.
Philippines Studies Center (US)

Neferti X.M. Tadiar
Professor of Women’s, Gender, & Sexuality Studies
Barnard College (US)
Director of the Center for the Study of Ethnicity and Race
Columbia University (US)

Antony Tatlow
Honorary Professor of Drama
Trinity College Dublin (Ireland)