Search “”

Ricardo G. Abad

Acting Lessons from Rolando and Ella

Jose Ma. Edito Tirol, Adolfo N. Dacanáy, SJ

Adolfo N. Dacanáy, SJ by Jose Ma. Edito Tirol

Dana Cosio-Mercado

Afternoons with Daisy

Pablo Baen Santos

Alay sa mga Bagong Bayani by Pablo Baen Santos

Glenda Callanta Oris

Alpabetong Filipino by Nicanor G. Tiongson

Roy Allan B. Tolentino, Jefferson M. Chua, Noel L. Clemente

An Annotated Bibliography of Roque J. Ferriols, SJ

Liv Vinluan

Ang Cabilogan nang Isang Cuadranggulo by Liv Vinluan

Eduardo Jose E. Calasanz

Ang Eskatolohiya ni Macario Pineda

Wilhelm P.J. Strebel

Ang Konsepto ng Planetisasyon ni Teilhard de Chardin: Isang Pagsusumubok Bigkasin ang Meron

Liv Vinluan

Ang manga Anggulo nang Isang Bilog by Liv Vinluan

Albert M. Lagliva

Ang Paraan at mga Elemento ng Pagtuturo ni Roque J. Ferriols, SJ, tungo sa Matinong Pag-Uunawa

Mark Joseph Calano

Ang Pilosopiya at si Roque J. Ferriols, SJ

Louie Jon A. Sanchez

Ang Poetikong Filipino: Isang Penomenolohikong Paggalugad sa Pagpapakahulugan ng Pitong Pangunahing Kritiko*

Guelan Varela-Luarca

Ang Sintang Dalisay bilang Tsapsuy at Halimaw ni Dr. Frankenstein Isang Pagbabalik-tanaw ng Mandudula

Melissa Vera Maramara

Anton Juan Interviewed by Melissa Vera Maramara

Mahmoud Sabri Al-Asal, Oqlah Mahmoud Smadi

Arabicization and Arabic Expanding Techniques Used in Science Lectures in Two Arab Universities

Josef M. Seifert

Are We Free? Are We Persons? 5 Ways to Obtain Certain Knowledge About the Existence of Human Free Will*

Wili Fernandez

Art and Space: A Collection of Design Concepts by Wili Fernandez

Leni dlR. Garcia

Art and the Environment

Raissa Claire R. Falgui

Art Exhibits in 2015: A Review


Browse By