Article Titles

Acting Lessons from Rolando and Ella

Ricardo G. Abad

Adolfo N. Dacanáy, SJ by Jose Ma. Edito Tirol

Jose Ma. Edito Tirol, Adolfo N. Dacanáy, SJ

Afternoons with Daisy

Dana Cosio-Mercado

Alay sa mga Bagong Bayani by Pablo Baen Santos

Pablo Baen Santos

Alpabetong Filipino by Nicanor G. Tiongson

Glenda Callanta Oris

An Annotated Bibliography of Roque J. Ferriols, SJ

Roy Allan B. Tolentino, Jefferson M. Chua, Noel L. Clemente

Ang Cabilogan nang Isang Cuadranggulo by Liv Vinluan

Liv Vinluan

Ang Eskatolohiya ni Macario Pineda

Eduardo Jose E. Calasanz

Ang Konsepto ng Planetisasyon ni Teilhard de Chardin: Isang Pagsusumubok Bigkasin ang Meron

Wilhelm P.J. Strebel

Ang manga Anggulo nang Isang Bilog by Liv Vinluan

Liv Vinluan

Ang Paraan at mga Elemento ng Pagtuturo ni Roque J. Ferriols, SJ, tungo sa Matinong Pag-Uunawa

Albert M. Lagliva

Ang Pilosopiya at si Roque J. Ferriols, SJ

Mark Joseph Calano

Ang Poetikong Filipino: Isang Penomenolohikong Paggalugad sa Pagpapakahulugan ng Pitong Pangunahing Kritiko*

Louie Jon A. Sanchez

Ang Sintang Dalisay bilang Tsapsuy at Halimaw ni Dr. Frankenstein Isang Pagbabalik-tanaw ng Mandudula

Guelan Varela-Luarca

Anton Juan Interviewed by Melissa Vera Maramara

Melissa Vera Maramara

Arabicization and Arabic Expanding Techniques Used in Science Lectures in Two Arab Universities

Mahmoud Sabri Al-Asal, Oqlah Mahmoud Smadi

Are We Free? Are We Persons? 5 Ways to Obtain Certain Knowledge About the Existence of Human Free Will*

Josef M. Seifert

Art and Space: A Collection of Design Concepts by Wili Fernandez

Wili Fernandez

Art and the Environment

Leni dlR. Garcia

Art Exhibits in 2015: A Review

Raissa Claire R. Falgui


Browse By