Panawagan para sa mga papel: 1521

January 29, 2021

Bilang pag-alala sa ika-500 anibersaryo ng pagdaong nina Magellan at iba pang conquistadores sa kapuluan, binubuksan ng Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, ang mga pahina nito sa anumang pag-aaral sa panitikang umusbong sa panahon ng kolonyal na pamamahala ng España sa kapuluan. Kabilang na dito ang mga relihiyosong anyong pampanitikan katulad ng tulang ladino, metriko romanse, pasyon, sinakulo, komedya, at iba pa; maging ang pagsubaybay sa sekularisasyon ng panitikan sa mga akdang propaganda at anyo ng nobela mula sa mga akda ni Jose Rizal hanggang sa mga akda ni Antonio Abad.

Bukas din ang panawagan na ito sa anumang pagtalakay sa impluwensiya ng higit na malawak na kulturang Iberica sa kultura ng Pilipinas, kasama na ang nagpapatuloy na debate tungkol sa demonisasyon ng kolonyal na kulturang Español pagdating sa mga usapin ng identidad at representasyon ng pambansang pagkakakilanlan. Maaaring magpasa, halimbawa, ng mga pag-aaral hinggil sa mga biswal na sining na pinapasok ang ganitong mga usapin ng banggaan at pagsasalikop ng kulturang Filipino at Iberica, tulad na lamang sa mga pinta ni Carlos “Botong” Francisco na Sanduguan at Unang Misa sa Limasawa (larawan sa itaas). 

Bukas ang pagtanggap ng papel hanggang sa ika-30 ng Hunyo 2021. 

Ipasa ang papel nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian, na may kalakip na maikling bionote at abstrak ng papel. Matatagpuan ang kompletong alituntunin sa pagpasa ng papel sa website ng Katipunan.

Maaaring ipadala ang mga ipapasang papel sa katipunan@ateneo.edu bilang Word file.


Browse By