Article Titles

Walang Himala?: Pagsusuri sa mga Tala ni Pedro Chirino, SJ Tungkol sa mga Himalang Dulot ng Pagbibinyag Noong Ika-16 Hanggang Ika-17 Siglo sa Pilipinas

Glenda C Oris

Tungo sa Posibilidad ng Apokalipsis: Pelikula at Kritisismo, Palabas at Paloob

Christian Benitez

Tungkol sa Mga May-akda

Jema M. Pamintuan

Tungkol sa mga May Akda

Julz E. Riddle

Talinghaga at Tanaga: Modyul Para sa Pagtuturo ng Malikhaing Pagsulat na Angkop sa Grade 11/12

Christoffer Mitch C. Cerda

Sakit ng Loob, Sakit ng Labas: Pagtutumbas sa mga Neolohismong Umusbong sa Kontemporanidad ng COVID-19 Tungo sa Pag-unawa ng Kasaysayan ng Ketong sa Patolohiyang Pilipino

Axle Christien Tugano

Sa Pagtatagpo ng Bata at Lansangan sa Sangandaan: Etnograpiyang Biswal sa Mundo ng mga Batang Crossing

Carlota B. Francisco

Risoma para sa mga Puno: Mga Konsepto nina Deleuze-Guattari para sa Ekolohiya ng Lungsod Naga, Bikol

Paz Verdades Santos

Plantita

Leia Margarita Canuto, Julianna Gabrielle S Feliciano, Luis Ysabel L Lacanlale, Mariane Angeli L Lubo, Bernice Amanda A Mendoza, Joan Elery D Torres

Pinusong sa Panahon ng “Veerus”: Ang Tula sa Internet Bilang Kontra-Pusong

Eliodora L Dimzon, John E Barrios

Paputian ng Kamalayan: Pananaliksik at ang Limot na Kasaysayan ng Pagiging Filipino

Joseph T. Salazar

Pananalig sa Bata

Wennielyn F. Fajilan

Pananalamin at Pagkokolorete

Benilda S Santos

Pagsasalin, Bilang Kumpas Ekokritiko

Christian Jil R. Benitez

Pagpapaamo sa Apokalipsis: Isang Rebyu ng Southeast Asian Ecocriticism: Theories, Practices, Prospects

Timothy F. Ong

Paglulugar ng Kahalagahan ng Pananaliksik sa Baitang 10 sa Filipino

Kristine V. Romero

Paglilitis kay Concepcion Santos de Onggoco

Christoffer Mitch C. Cerda

Pagkaligaw at Pamamaybay sa Elcano & Magellan

Emmanuel Jayson V Bolata

Pagbahay sa Rehimen: Ang Bagong Lipunan at ang Retorika ng Pamilya sa Arkitekturang Marcosian

Juan Miguel Leandro L Quizon

Pag-aantas ng Mga Kasanayan sa Filipino (Isang Talangguhit)

Joseph T. Salazar, Christoffer Mitch C. Cerda, Carlota B. Francisco, Kristine V. Romero, Jethro Niño P. Tenorio, Claudette M. Ulit


Browse By