Panawagan para sa mga papel: Bigkis

December 31, 2021

Sa gitna ng kaguluhan at kawalang katiyakan ng karanasan natin hindi lamang sa gitna ng lockdown kung hindi ng mismong pag-iral nang walang masasandigang Katotohanan, nangangapa tayo ngayon sa anumang puwedeng mapagsaligan ng ating mga pagpapasya, ng anumang puwedeng mapag-angklahan ng ating mga pamumuhay. 

Bukas na nananawagan ngayon ang Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, sa anumang pag-aaral na ginagamit ang iba-ibang relihiyosong paniniwala bilang paksa, balangkas, kuwadro o metodolohiya ng kritika at pampanitikang pag-aaral. Maaaring pag-aaral sa anyo ng BL series mula sa lente ng Buddhismo. Maaaring paghubog ng mga espasyo ng pagtatanghal ng mga Aglipayano, Iglesia ni Cristo, Victory Christian Fellowship, at iba pa. Bukas din ang isyu sa iba pang mga pag-aaral sa pagtatagpo ng landas ng panitikan, kultura, at wikang Filipino at iba pang relihiyon tulad ng Islam, Taoismo, Confucianismo, at iba pa. Maaari ring mga pag-aaral ng pagkakasundo sa pagitan ng mga inaakalang magkakahidwang relihiyon ng Islam, Kristiyanismo, at mga paniniwalang animistiko. Hinihikayat din namin ang muling pagbasa sa mga gawa nina Pedro Dandan, Teo Baylen, at iba pang mga manunulat nang tinitingnan ang kanilang mga gawa sa lente ng Protestantismo.

Bukas ang pagtanggap ng papel hanggang sa ika-31 ng Marso 2021.

Ipasa ang papel nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian, na may kalakip na maikling bionote at abstrak. Matatagpuan dito ang kompletong alituntunin sa pagpasa.

Maaaring ipadala ang mga ipapasang papel sa katipunan@ateneo.edu bilang Word file.


Browse By