Panawagan para sa mga papel: Buhian

March 04, 2023

Para sa espesyal na isyung nakatuon sa praktika ng malikhaing pagsulat, nananawagan ang Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino ng Pamantasanag Ateneo de Manila, para sa mga akdang gumagalugad sa mga hanggahan ng nasabing praktika sa pamamagitan ng mga sumusunod na proyekto:

  • Paghamon sa paghihiwalay ng “pampanitikan” & “di-pampanitikan"
  • Paghamon sa mga tradisyonal na henerikong anyo 
  • Muling pagsipat sa bisa ng panulat bilang kasangkapan ng pagpapalaya at pagpapasunod
  • Pag-ukilkil sa tambisang anyo-at- nilalaman, at ang anyo bilang nilalaman
  • Pagsubok sa mga maaaring ihain ng tambalang teknolohiya at panitikan
  • Pagsiyasat sa politika at estetika ng mga akdang representasyonal at di-representasyonal
  • Pagsulong sa arkipelahikong panulat na maaaring natatangi sa mga panulat na rehiyonal
  • Pagtatampok sa mga engkuwentro ng panitikan sa iba pang mga larangan at disiplina 
  • At iba pang katulad na mga proyekto.

Tatayong patnugot para sa isyung ito si Dr. Allan N. Derain.

Inaasahang kasama ng mga malikhaing akda ang isang tala na hindi bababa sa 2,000 salita, na nagbabahagi hinggil sa konteksto at/o proseso ng pag-aakda, pati na sa mga iniinugan nitong kritikal na tuon sa kasalukuyang praktika ng malikhaing pagsulat sa bansa.

Kung naaangkop, ipasa ang akda at lakip na tala nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian. Lakipan din ito ng maikling bionote at abstrak ng akda. Matatagpuan ang alituntunin sa pagpasa ng papel dito.

Maaaring ipadala ang papel sa katipunan@ateneo.edu bilang Word file. Bukas ang pagtanggap ng papel hanggang sa ika-31 ng Agosto 2023. 


Browse By