Panawagan para sa mga papel: P-Pop Rise

October 04, 2023

Layunin ng isyung “P-Pop Rise: Mga Posibilidad para sa Pananaliksik” ang makapagtampok ng mga pag-aaral at pagsusuring makapagpapayaman sa akademikong diskurso hinggil sa P-Pop bilang isang penomenon. Bukás na nananawagan ang isyu para sa mga abstrak na inilulugar ang kanilang mga pananaliksik sa P-Pop at ang kaugnayan nito sa mga larang ng Kulturang Popular, Media Studies, Pedagohiya, Wika, International Relations, Diaspora, Asian Studies, Fan Studies, Kulturang Kabataan, Cultural Management, Turismo, Negosyo, Fashion, K-pop, OPM, Representasyon at Identidad, at iba pang maihahaing posibilidad ng pagtatagpo.  

Magsisilbing panauhing patnugot para sa isyung ito si Dr. Ruanni Tupas. Siya ay isang Associate Professor sa Department of Communication, Culture and Media, Institute of Education, University College London. Siya rin ay isa sa mga  kasalukuyang Associate Editor ng International Journal of the Sociology of Language. 

Sa mga interesadong magpasa, tiyaking hindi lalampas ng 300 na salita ang isusumiteng abstrak na may kalakip na 3-5 na susing-salita. Ipadala ang submisyon sa [email protected] bago sumapit ang 12:00 N.G. ng 30 Nobyembre 2023 (PST). Inaasahan ang mga kompletong papel na may habang 3,000 hanggang 4,000 na salita sa 29 Marso 2024. 

Para sa mga tanong at paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Tupas sa email na [email protected] o sa kaniyang mga social media account: @TupasRuanni sa X, @tupasruanni sa Instagram, at Ruanni Tupas sa Facebook messenger. 


Browse By