Panawagan para sa mga papel: Tagpo

March 13, 2024

tagpo

Ariel Diccion, Jerry Respeto, PhD, at Jethro Tenorio, mga patnugot

Bukas na nananawagan ngayon ang Katipunan, dyornal ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, sa anumang pag-aaral sa larang ng dula at pagtatanghal partikular sa pagtatala at pagtatasa ng mga partikular na kasaysayan ng iba’t ibang organisasyong panteatro, at iba pang pagkakatatag ng mga komunidad ng mga mandudula at dulaan, kasama na rito ang artikulasyon at pagsusuri ng mga nabuo at patuloy na binubuong proseso ng tanghalan at pagtatanghal. Bukas din ang dyornal sa anumang pag-aaral sa estetika at politika ng tanghalan at pagtatanghal sa muling pagkilala at pagkritika sa pagiging dula ng dula sa gitna ng mga nangyayaring pagpapasalimuot ng pagpapakahulugan sa gawain at sining ng pagtatanghal.

Bukas ang pagtanggap ng papel hanggang sa ika-30 ng Setyembre 2024. 

Ipasa ang papel nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian, na may kalakip na maikling bionote at abstrak ng papel.


Maaaring ipadala ang mga ipapasang papel sa katipunan@ateneo.edu bilang Word file.


Browse By