Panawagan para sa mga papel: Global na Filipino

July 11, 2022

Para sa ika-sampung isyu, nananawagan ang dyornal na Katipunan ng Kagawaran ng Filipino, Pamantasang Ateneo de Manila, para sa anumang sanaysay tungkol sa pagkatuto, pag-aaral at paggamit ng wikang Filipino sa iba’t ibang panig ng mundo.

Maaaring magmula ang sanaysay sa isang Pilipino na nagtuturo o nag-aaral ng Filipino sa labas ng bansa, o sa iba pang nasyonalidad na nagtuturo o nag-aaral ng Filipino sa labas ng bansa. Maaaring maging estilo ng isang sanaysay na awtobiograpiko bilang guro o estudyante ang ipapasang artikulo, nang may mga angkop na sanggunian. Sa pagkukuwento ng sariling danas, inaasahan ang pagbanggit sa mga librong ginamit sa pagkatuto, mga metodo ng pagtuturo o pag-aaral, o mga salita at konsepto sa wikang Filipino na mahirap isalin sa iba pang mga pambansang wika at kabaliktaran. Maaari rin namang pumili lamang ng isa sa mga nabanggit na paksa.

Sa ganitong pamamaraan, nilalayon ng isyung ito ng Katipunan na maipakita kung paano sabay na nagkakaiba-iba at nagkakapare-pareho rin, na may dibersidad at hindi homogenyo, ang wikang Filipino sa iba’t ibang bahagi ng mundo. 

Bukas ang pagtanggap ng papel hanggang sa ika-15 ng Oktubre 2022

Ipasa ang papel nang sumusunod sa gabay sa estilo ng MLA, sa paggamit ng nakapanaklong na sanggunian at talasanggunian, na may kalakip na maikling bionote at abstrak ng papel. Matatagpuan ang kompletong alituntunin sa pagpasa ng papel sa website ng Katipunan sa https://ajol.ateneo.edu/katipunan/contribute.

Maaaring ipadala ang mga ipapasang papel sa katipunan@ateneo.edu bilang Word file.

 


Browse By