Walang Himala?: Pagsusuri sa mga Tala ni Pedro Chirino, SJ

August 26, 2021

Tunghayan si Glenda C. Oris, mula sa Pamantasang Ateneo de Manila, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Walang Himala?: Pagsusuri sa mga Tala ni Pedro Chirino, SJ," mula sa ikapitong isyu ng Katipunan, ang 1521.

 

 


Browse By