Dekolonyal na Elastisidad sa Salaysay ng Paglalakbay at na Naglalakbay ng Makatang Filipinong Transnasyonal: Mga Pakikipagsapalarang Malikhain at Kritikal

March 10, 2022

Tunghayan si Merlinda Bobis, mula sa Australian National University, sa kaniyang maikling pagtalakay ng kaniyang artikulong "Dekolonyal na Elastisidad sa Salaysay ng Paglalakbay at na Naglalakbay ng Makatang Filipinong Transnasyonal: Mga Pakikipagsapalarang Malikhain at Kritikal," mula sa ikawalong isyu ng Katipunan, ang Bilaterál.

 


Browse By