No. 3 Cover Image

No. 3

(2018)

Bilang isang dyornal na dumaan sa pagkilatis ng mga kapwa dalubhasa, naglilimbag ang Katipunan ng pinakabagong pananaliksik na isinusulong ang paggamit ng wikang Filipino sa kritikal na pananaliksik at akademikong diskurso, at nililinang ang larang ng araling Filipino. Higit pa sa paglalapat ng pampanitikan at kritikal na teorya, tinuturol ng paninindigang interdisiplinaryo ng dyornal ang pagkaunlad ng kabang kaalaman na gumagamit sa karanasang Filipino sa pag-unawa ng mga kategorya ng global at internasyonal. Inilalabas nang dalawang beses bawat taon ang isyu ng dyornal.


Please login first to access subscription form

No. 3 (2018)


Articles

Hurrah for America!

Emmanuel Jayson V. Bolata

1-51

Pananalig sa Bata

Wennielyn F. Fajilan

52-88

Laro Lang, o, Ilang Guhit Pa-Patintero

Christian Jil R. Benitez

89-117

Kabataan at Pagkabata sa Panitikang Bakla

Chuckberry J. Pascual

118-145

Fandom, Fangirling, at Stan Culture

Andrea Anne I. Trinidad

146-188


Browse By

Past Issues