Search “”

Michael M. Coroza

“Taksil daw ang Tagasalin?” Isang Pag-unawa sa Pagsasalin bilang Disiplina

Lucy Burns

“Waray-Waray” ni Eartha Kitt: Ang Filipina sa Paghaharaya ng Black Feminist na Pagtatanghal

Christian Jil R Benitez

#DuterteStandardTime: Pamamahalang Pamanahon

Christian Jil R Benitez

1521 | 2021

Mirick Paala

Algoritmo

Alvin B Yapan

Ang Australia sa Harayang Filipino

Christian Jil R Benitez, Alvin B Yapan

Ang Bigkis at Buhol ng Relihiyon

Isa Lacuna

Ang Birhen at ang Hari ng mga Bagyo

Elizabeth S Alindogan

Ang Dalumat ng Lugar sa Panahon ng Pandemya: Isang Kritikal na Pagsusuri sa Imahen ng Lungsod at ng Probinsiya sa Konteksto ng mga Panitikang Ilokano at Cebuano

Alvin B Yapan

Ang Dayuhang Sarili

Rebecca T. Añonuevo

Ang Filipino Bilang Disiplina: Sakop, Lawak, at Potensiya ng Pagtuturo ng Panitikan Kaugnay ng Bagong Kurikulum Bunsod ng K to 12

Aristotle J. Atienza

Ang Hindi Nakikita

Axle Christien J Tugano

Ang Identidad ng Relihiyon, ang Relihiyon ng Identidad: Isang Anekdotal na Tala Bilang Manlalakbay sa Timog-Silangang Asya

John Ervin C Alejo

Ang Kuwento nina Sophia at Caleb Bilang Ehemplo sa Pagtuturo ng mga Pagpapahalaga ng mga Saksi ni Jehova

Alvin B. Yapan

Ang Lansangan Bilang Heterotopia sa Panulaan ni Lumbera

Claudette M. Ulit

Ang Lasa Bilang Wika: Pagpapayaman ng Mga Salitang Panlarawan o Pang-uring Nag-uugnay sa Lasa Antas: Ikatlong Baitang

Ariel Acuña Diccion

Ang Liminalidad, Bisa at Aliw sa Pagtatanghal ng Salubong ng Aglipayanong Kongregasyon sa Paliparan, Santo Niño, Lungsod ng Marikina

Reagan R Maiquez

Ang Lugar ng Araling Pilipino sa Kontinenteng Australia: Sipat Mula sa Karanasan ng Diasporang Filipino at Iskolar(syip) sa Melbourne, Victoria

Allan Popa

Ang Lugar ng Wala sa Lugar: Pagtuturo ng Pagtula at Malikhaing Pagsulat sa Hayskul

Nicanor G Tiongson

Ang Manlilikha para sa Taumbayan


Browse By