Search “”

Michael M. Coroza

“Taksil daw ang Tagasalin?” Isang Pag-unawa sa Pagsasalin bilang Disiplina

Christian Jil R Benitez

#DuterteStandardTime: Pamamahalang Pamanahon

Christian Jil R Benitez

1521 | 2021

Mirick Paala

Algoritmo

Isa Lacuna

Ang Birhen at ang Hari ng mga Bagyo

Elizabeth S Alindogan

Ang Dalumat ng Lugar sa Panahon ng Pandemya: Isang Kritikal na Pagsusuri sa Imahen ng Lungsod at ng Probinsiya sa Konteksto ng mga Panitikang Ilokano at Cebuano

Rebecca T. Añonuevo

Ang Filipino Bilang Disiplina: Sakop, Lawak, at Potensiya ng Pagtuturo ng Panitikan Kaugnay ng Bagong Kurikulum Bunsod ng K to 12

Aristotle J. Atienza

Ang Hindi Nakikita

Alvin B. Yapan

Ang Lansangan Bilang Heterotopia sa Panulaan ni Lumbera

Claudette M. Ulit

Ang Lasa Bilang Wika: Pagpapayaman ng Mga Salitang Panlarawan o Pang-uring Nag-uugnay sa Lasa Antas: Ikatlong Baitang

Ariel Acuña Diccion

Ang Liminalidad, Bisa at Aliw sa Pagtatanghal ng Salubong ng Aglipayanong Kongregasyon sa Paliparan, Santo Niño, Lungsod ng Marikina

Allan Popa

Ang Lugar ng Wala sa Lugar: Pagtuturo ng Pagtula at Malikhaing Pagsulat sa Hayskul

Alvin B Yapan

Ang Masawa Hong Butuan at ang Juan Sebastian Elcano

Claudette M. Ulit

Ang Mauwak at Lagarian Bilang Lunan ng Alyenasyon sa Nobelang Ginto ang Kayumangging Lupa ni Dominador Mirasol

Elbert O Baeta

Ang Mga Mumunting Ginto sa Dulang: Isang Pagbasa sa Dulang: Dyornal Ning Pagsurat Catandunganon

Alvin Yapan

Ang mga Sosyo-kultural na Sintomas ng COVID-19

Alvin B. Yapan

Ang Pagsulong sa Karapatan ng Mga Hayop Bilang Anyo ng Kulturang Popular: Banghay-aralin para sa Kulturang Popular Antas: Senior High School

Galileo S. Zafra

Ang Pagtuturo ng Wika at Kulturang Filipino sa Disiplinang Filipino (Konteksto ng K-12)

Alvin Yapan

Ang Patolohiya ng Espektakulo sa Panahon ng COVID-19

Allan N Derain

Aswang ni Rizal

Emmanuel Jayson V. Bolata

Binagyong mga Pahina: Pagsibol ng mga Akdang Pambatang Pilipino Hinggil sa Kamalayang Pandisaster, 2010-2016

Joseph T. Salazar

Call for Papers: Translating Southeast Asia

Chuckberry Pascual

Cine Cine Bago Quiere: Homoseksuwalisasyon ng Espasyo ng Sinehan

Marc Christian M. Lopez

Dama at Damdamin: Ang Tropikalidad ng Ginhawa sa Epikong Kudaman

Chloe V Cabodil, Jaco B Tango

De/Mitolohisasyon ng Aswang: Isang Pagbasa(g) sa Mito Bilang Sakit ng Lipunan

Skilty Labastilla

Deliryo sa Kagubatan

Alvin B. Yapan

Desakralisasyon ng “Sakuna” Bilang Disaster sa Karanasang Filipino

Samuel Cabbuag

Doc Willie: The Movie: Isang Rebyu

Jethro Niño Punzalan Tenorio

Dula at Lipunan: Pagtuturo Para sa Ikalimang Taon

Jeffrey Santa Ana

Ekolohikong Imahinasyong Filipino: Bagyong Yolanda, Pagbabago sa Klima, at Imperyalismo sa Tula at Tuluyang Filipino

Danilo Madrid Gerona

Enrique de Malacca: Pagsasalin sa Imperyalismong Español

Andrea Anne I. Trinidad

Fandom, Fangirling, at Stan Culture

Christian Jil R Benitez

Hinggil sa mga Hinaharap

Christian Jil R. Benitez

Hinggil sa mga Salalayang Pamanahon: Isang Pagbasa sa Sustaining the Archipelago

Jason Paolo R. Telles

Human Gaze sa Telebisyon: Ang “Buhay Iláng” ayon sa Born to be Wild

Emmanuel Jayson V. Bolata

Hurrah for America!

Alvin B. Yapan

Ilang Paliwanag Tungkol sa Tunguhin at Direksiyon ng Ekokritisismong Filipino

Allan Popa

Intra/muros

Gary C. Devilles

Introduksiyon

Joseph T. Salazar

Introduksyon

John B Bengan

Isang Haraya ng Lambing: Ang Pagsikat ng Boys’ Love sa Pilipinas sa Panahon ng Pandemyang COVID-19

Chuckberry J. Pascual

Kabataan at Pagkabata sa Panitikang Bakla

Amber A Garma, Rywel Mitra

Kalayaan at Paghihiganti sa Sining ni Riel Hilario

E. San Juan, Jr.

Kartograpiya ng Pagbabago sa Arkipelago ng Nobelang Ang Lihim ng Isang Pulo ni Faustino Aguilar: Isang Metakomentaryo

Rina Garcia Chua

Kung Saan Nagtatapos o Humahantong ang Ilog Boac: Isang Pag-aaral na Komparatibo ng Postkolonyal na Ekokritisismo at Eko-Kosmopolitanismo

Christian Jil R. Benitez

Laro Lang, o, Ilang Guhit Pa-Patintero

Damon L Woods

Libro a naisurátan: Pagsasalin, Panghihiram, at ang Unang Aklat sa Ilocano

Rolando B. Tolentino

Literasing Midya

Ferdinand M. Lopez

May Tamang Lugar at Panahon: Ang Paghahanap sa Pira-pirasong Langit ng Tundo

Kristine Mae A Flores, James Hendrich R Namoca

Mga Alingawngaw sa Mactan: Isang Pagdalumat sa mga Alingasngas Tungkol sa Bayaning Lapulapu

Alvin Yapan

Mga Paunang Pahina

Alvin Yapan

Mga Paunang Pahina

Airalyn Gara

Mga Pilipino sa Párang: Kalabaw Bilang Pambansang Sagisag ng Paggawa

Joseph De Luna Saguid

Mga Tula

Carlota B. Francisco

Modyul sa Pagsasaling Pangkultura: Pagsasalin Bilang Gawaing Pangkultura

Ivan A. Labayne

Mula Teksto Pabalik sa Materyalidad: Ang Abanao Square bilang Kultural at Panlipunang Pag-usbong

Joseph T. Salazar, Christoffer Mitch C. Cerda, Carlota B. Francisco, Kristine V. Romero, Jethro Niño P. Tenorio, Claudette M. Ulit

Pag-aantas ng Mga Kasanayan sa Filipino (Isang Talangguhit)

Juan Miguel Leandro L Quizon

Pagbahay sa Rehimen: Ang Bagong Lipunan at ang Retorika ng Pamilya sa Arkitekturang Marcosian

Emmanuel Jayson V Bolata

Pagkaligaw at Pamamaybay sa Elcano & Magellan

Christoffer Mitch C. Cerda

Paglilitis kay Concepcion Santos de Onggoco

Kristine V. Romero

Paglulugar ng Kahalagahan ng Pananaliksik sa Baitang 10 sa Filipino

Timothy F. Ong

Pagpapaamo sa Apokalipsis: Isang Rebyu ng Southeast Asian Ecocriticism: Theories, Practices, Prospects

Christian Jil R. Benitez

Pagsasalin, Bilang Kumpas Ekokritiko

Benilda S Santos

Pananalamin at Pagkokolorete

Wennielyn F. Fajilan

Pananalig sa Bata

Joseph T. Salazar

Paputian ng Kamalayan: Pananaliksik at ang Limot na Kasaysayan ng Pagiging Filipino

Eliodora L Dimzon, John E Barrios

Pinusong sa Panahon ng “Veerus”: Ang Tula sa Internet Bilang Kontra-Pusong

Leia Margarita Canuto, Julianna Gabrielle S Feliciano, Luis Ysabel L Lacanlale, Mariane Angeli L Lubo, Bernice Amanda A Mendoza, Joan Elery D Torres

Plantita

Paz Verdades Santos

Risoma para sa mga Puno: Mga Konsepto nina Deleuze-Guattari para sa Ekolohiya ng Lungsod Naga, Bikol

Carlota B. Francisco

Sa Pagtatagpo ng Bata at Lansangan sa Sangandaan: Etnograpiyang Biswal sa Mundo ng mga Batang Crossing

Axle Christien Tugano

Sakit ng Loob, Sakit ng Labas: Pagtutumbas sa mga Neolohismong Umusbong sa Kontemporanidad ng COVID-19 Tungo sa Pag-unawa ng Kasaysayan ng Ketong sa Patolohiyang Pilipino

Christoffer Mitch C. Cerda

Talinghaga at Tanaga: Modyul Para sa Pagtuturo ng Malikhaing Pagsulat na Angkop sa Grade 11/12

Julz E. Riddle

Tungkol sa mga May Akda

Jema M. Pamintuan

Tungkol sa Mga May-akda

Christian Benitez

Tungo sa Posibilidad ng Apokalipsis: Pelikula at Kritisismo, Palabas at Paloob

Glenda C Oris

Walang Himala?: Pagsusuri sa mga Tala ni Pedro Chirino, SJ Tungkol sa mga Himalang Dulot ng Pagbibinyag Noong Ika-16 Hanggang Ika-17 Siglo sa Pilipinas


Browse By